HardBODY.sk - možnosti reklamy


V prípade, že máte záujem o reklamu na stránke HardBODY.sk, neváhajte nás kontaktovať. Na výber máte z nasledujúcich reklamných formátov a možností.

HardBODY - reklama
1. Textový reklamný odkaz na web stránku partnera v zóne HEADER UP

Cena partnerstva na 6 mesiacov: 200€
Cena partnerstva na 12 mesiacov: 350€


HardBODY - reklama
2. Bannerová pozícia v zóne MAIN PAGE - rozmer 320x405pix, banner umiestnený na hlavnej stránke webu, v centrálnej pozícii

Cena partnerstva na 6 mesiacov: 550€
Cena partnerstva na 12 mesiacov: 1000€
Poznámka: rotácia 1/1 tzn. na danej bannerovej pozícii je umiestnený iba jeden bannerový odkaz


HardBODY - reklama
3. Bannerová pozícia v popise publikácií/časopisov v sekcii EBOOKS ZDARMA a EBOOKS - rozmer 525x100pix, banner pri popise všetkých publikácií/kníh

Cena partnerstva na 1 mesiac: 200€
Cena partnerstva na 6 mesiacov: 1.080€ ... 6x180€
Cena partnerstva na 12 mesiacov: 1.920€ ... 12x160€
Poznámka: rotácia 2/1 tzn. na danej bannerovej pozícii sú umiestnené dva bannerové odkazy, ktoré sa pravidelne striedajú


4. Celostránková reklama umiestnená v publikácii/časopise v sekcii EBOOKS ZDARMA - klasická reklama umiestnená vo vami vybranej publikácii/časopise
Cena partnerstva na 12 mesiacov za jednu reklamnú stranu: 50€/jedna publikácia, alebo časopis
Cena partnerstva na 12 mesiacov za jednu reklamnú stranu: 350€/10 publikácií, alebo časopisov
Cena partnerstva na 12 mesiacov za jednu reklamnú stranu: 1000€/100 publikácií, alebo časopisov
Poznámka: formát reklamy je prispôsobený formátu publikácie/časopisu; cena je za jednu stranu reklamy
Zľavy: 2. reklamná strana ... mínus 20% z ceny; 3. a ďalšie strany reklamy ... mínus 50% z ceny


4. Celostránková reklama umiestnená v publikácii/časopise v sekcii EBOOKS - klasická reklama umiestnená vo vami vybranej publikácii/časopise

Cena partnerstva na 12 mesiacov: 200€/jedna publikácia, alebo časopis
Poznámka: formát reklamy je prispôsobený formátu publikácie/časopisu; cena je za jednu stranu reklamy
Zľavy: 2. reklamná strana ... mínus 20% z ceny; 3. a ďalšie strany reklamy ... mínus 50% z ceny


6. VIP partnerstvo - textový reklamný odkaz na web stránku partnera, bannerová pozícia v zóne MAIN PAGE, bannerová pozícia v popisoch všetkých publikácií a časopisov, celostránková reklama vo všetkých publikáciách a časopisoch

Cena partnerstva na jeden mesiac, pri objednávke na 12 mesiacov: 450€


Odporúčame