Ročenka kulturistiky 1978

Ročenka kulturistiky - biblia pre priaznivcov kulturistiky. V minulosti jediný zdroj informácií o kulturistike, o kulturistických hviezdach a súťažiach v Československu, ale aj vo svete.

Autor: Kolektív autorov
Kód produktu: 64
Formát: PDF, skenované podklady
Rok vydania: 1978
Počet strán: 64

Detail produktu

V polovici 60. rokov 20. storočia aj v Československu nastáva prvá vlna záujmu o bodybuilding - šport, ktorý v Čechách a na Slovensku získava označenie "kulturistika, kulturizmus". Po Poľsku a Nemeckej demokratickej republike 13. apríla 1964 získava kulturistika aj v Československu uznanie najvyšších zväzových orgánov telovýchovy (vtedajší ÚV ČSTV - Ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy), následne je kulturistika zaradená do tzv. systému socialistickej telesnej výchovy.

Po celom Československu vznikajú krúžky kulturistiky, následne ich striedajú oddiely kulturistiky, pripravujú sa prvé súťaže a fanúšikovia tohto športového odvetia hľadajú akékoľvek dostupné informácie. Prvé knižné publikácie s tématikou kulturistika sa objavujú od polovice 60. rokov, na Slovensku v športovom časopise Štart sa v nepravidlených intervaloch píše o kulturistike, ďalší slovenský mesačník Tréner venuje kulturistike posledné strany a od roku 1966 sa v novinových stánkoch dá kúpiť monotematická Ročenka kulturistiky.

Ročenky kulturistiky vychádzali vždy raz do roka až do roku 1990, obsahovali kompletné výsledky súťaží v kulturistike na Slovensku a v Čechách (tie boli doplnené fotografiami aktuálnych víťazov) a na vtedajšiu dobu atraktívnymi článkami - obsahovali skúsenosti s tréningom a výživou od našich, ale aj zahraničných autorov.
Ročenky kulturistiky sa tak stali doslova bibliou pre mnohých začínajúcich kulturistov, pretože od prelomu 60. a 70. rokov až do konca komunistického režimu v Československu (tzn. do roku 1990) sa u nás takmer zastavila knižná publikačná činnosť s tématikou kulturistika - informácie sa čerpali výhradne z ročeniek, prípadne z článkov v stále vychádzajúcom časopise Tréner. 

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Ročenka kulturistiky 1978 - obsah:
Rocenka kulturistiky 1978

Odporúčame