Doping v kulturistike

Bakalárska práca na tému doping, Andrej Horka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 228
Formát: PDF
Rok vydania: 2015
Počet strán: 43

Detail produktu

Kulturistika bola vždy a pravdepodobne aj vždy bude spájaná s dopingom. V bakalárskej práci opisujeme vznik kulturistiky na území bývalého Československa, ako aj všeobecnú charakteristiku, princípy a fyziológiu. Cieľom bakalárskej práce bolo tiež objasniť, čo predstavuje pojem doping, kde sme zmapovali jeho vývoj a postavenie v športe, ale aj v spoločnosti.

V práci je uvedená definícia dopingu, ako aj antidopingové pravidlá a zoznam zakázaných látok, metód a liekov, s čím je spojená aj terapeutická výnimka a rizikové výţivové doplnky. Ďalej sme sa zamerali na látky zneužívané najmä v kulturistike - od ich vzniku, cez prvé užívanie kulturistami, až po súčasnosť, kde uvádzame ich charakteristiku a dôvod zneužívania týchto látok.

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Obsah diplomovej práce Doping v kulturistike:

Doping v kulturistike

Odporúčame