Antidopingová politika - vývoj dopingu v ČR

Diplomová práca na tému doping, autor Anna Jindrová, Univerzita Karlova - Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 225
Formát: PDF
Rok vydania: 2010
Počet strán: 128

Detail produktu

Cílem této práce je predikovat budoucí vývoj v oblasti boje proti dopingu a navrhnout efektivní a důslednější způsob boje proti dopingu ve sportu na základě kompletní analýzy antidopingové politiky jak ve světě, tak v Česku a analýzy vývoje dopování v České republice od roku 2000 do současnosti. Toto období je vybráno proto, že data v něm získaná, jsou považována za dostatečně signifikantní a relevantní. Zároveň je tento časový horizont dostatečný pro vytvoření určitého trendu v novodobém vývoji dopování v Česku.

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Obsah diplomovej práce Antidopingová politika - vývoj dopingu v ČR:

Antidopingova politika

Antidopingova politika

Odporúčame