Antidopingová politika a její celosvětový vývoj

Diplomová práca na tému doping, autor Tereza Martinovičová, Univerzita Karlova - Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 224
Formát: PDF
Rok vydania: 2014
Počet strán: 98

Detail produktu

Již staří Řekové používali určité povzbuzující látky během sportovních her. Postupem času se tyto látky vyvíjely a zdokonalovaly. Nešlo už pouze o přírodní preparáty, které tělu neubližovaly. Vědci začali vyvíjet nové, syntetické látky, které sice tělu pomáhaly podávat větší výkon, být odolnější, ale také tělo ničily. Bylo tedy potřeba užívání těchto látek ve sportu zamezit. Spolu se snahou omezit užívání těchto škodlivých látek přišel i začátek antidopingové politiky. Snaha o zahájení uceleného, společného a efektivního boje proti dopingu.

Nejenom že sportovci užitím zakázaných látek a metod ohrožují své zdraví, ale také ohrožují dobrou pověst sportu. Mladí si často volí jako své vzory dnešní sportovní hvězdy, vzhlížejí ke sportovním ikonám a snaží se jít v jejich šlépějích. A proto je hodně důležité, aby vrcholoví sportovci dosahovali maximálně dobrých výsledků pouze svojí pílí a snahou, a nikoliv nezákonnou cestou.

O čistotu sportu se snaží řada světových i národních organizací. Mezi jednu z nejdůležitějších patří v současné době Světová antidopingová agentura (WADA), která má na starosti koordinaci celosvětového boje proti dopingu.

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Obsah diplomovej práce Antidopingová politika a její celosvětový vývoj:

Antidopingová politika

Odporúčame