Kulturistika a doping

Bakalárska práca na tému doping, autor Tomáš Růža, Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sportovních studií, katedra podpory zdraví.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 222
Formát: PDF
Rok vydania: 2011
Počet strán: 69

Detail produktu

Tato práce bude věnována kulturistice a dopingu, jelikož v kulturistice stále dochází ke značnému používání dopingu, což potvrzuje i suverénní vedení v počtu prokázaných dopingových případů. Doping je v dnešní společnosti, která je orientována pouze na oceňování vítězných výkonů či rekordů (evropských, olympijských, světových), do určité míry tolerován.
Uvedenou orientací společnosti dochází ke vzniku prostředí, které vytváří značný tlak na sportovce, jelikož jen dosahování uvedených výkonů, je bráno jako úspěch, který přináší slávu, obdiv, publicitu a peníze, jakýkoliv jiný výsledek, je pak brán za prohru, selhání a neúspěch, což přináší kritiku, odsouzení či dokonce posměch. Toto vystavuje sportovce značné fyzické a psychické zátěži, která může vyústit až k cestě používání dopingu, aby se vyhnuli neúspěchu a naopak mohli požívat značných výhod sportovní slávy za vítězství.

Doping se v současné době již rozšířil do všech zemí světa a zasáhl různou intenzitou snad všechna sportovní odvětví. Současné studie ukazují, že doping se již stal téměř běžným prostředkem a součástí přípravy sportovců na všech výkonnostních úrovních.

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Obsah bakalárskej práce Kulturistika a doping:

Kulturistika a doping

Odporúčame