2016 - Trestný zákon, látky s anabolickým účinkom

Novelizácia, ktorá pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. januárom 2016 a vzťahuje sa na látky s anabolickým a hormonálnym účinkom.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 220
Formát: PDF
Rok vydania: 2015
Počet strán: 15

Detail produktu

Zákon č. 397/2015 Zbierkyzákonov z 13. novembra 2015, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým, alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Anabolické steroridy trestny zakon

Odporúčame