Doping v silniční cyklistice

Bakalárska práca na tému doping, autor Pavel Novotný, obor telesná výchova a šport, Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sportovních studií, katedra podpory zdraví.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 218
Formát: PDF
Rok vydania: 2011
Počet strán: 92

Detail produktu

Silniční cyklistika patří mezi nejkrásnější, nejnáročnější a také nejsledovanější sporty na naší planetě. Po letech stagnace a nezájmu se dostává opět na výsluní. Lidé často vytahují bicykly, aby na nich trávili volný čas, zlepšovali kondici či vzájemně měřili své síly. Stále více se zajímají nejen o samotná kola, nové trendy v technice a designu, ale začínají pátrat po správných tréninkových metodách a zdravém ţivotním stylu.

Dříve zajímal pohled do zákulisí jen soutěţivé jedince, kteří se snaţili vyzrát nad ostatní. Dnes správná sportovní výţiva a doplňky stravy zajímají stále větší procento populace. Není však příliš mnoho autorů zabývajících se seriózně touto problematikou u nás v České republice. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vypracovat bakalářskou práci, která je vyústěním autorova dlouholetého zájmu o silniční cyklistiku a zlepšování sportovního výkonu. Rozhodli jsme se zaměřit na využití podpůrných prostředků mezi jednotlivými cyklisty.

Cílem práce je shrnutí aktuálních teoretických poznatků o výţivě, doplňcích stravy a dopingu, které jsou používány pro zlepšování výkonu v silniční cyklistice.

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Obsah bakalárskej práce Doping v silniční cyklistice:

Doping v cyklistike

Odporúčame