Problematika zneužívání anabolických steroidů

Diplomová práca na tému doping, autor Vítek Holý, Masarykova universita Brno, Fakulta sportovních studií, katedra společenských věd ve sportu.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 214
Formát: PDF
Rok vydania: 2011
Počet strán: 95

Detail produktu

Zvolené téma diplomové práce, se bude podrobně zabývat problematikou nedovoleného dopingu, zejména pak zneuţíváním anabolických steroidů. Problematika zneuţívání zakázaných látek je velmi závaţným tématem ve sportovním prostředí amatérském i profesionálním, v měřítku republikovém,
Evropském ale i celosvětovém. Tato práce nám mimo jiné nabídne pohled do oblastí jako je: sociologie, sociologie sportu, fyziologie, psychologie, moţné právní dopady spojené s prodejem a rozšiřováním těchto látek a dalších odvětví a oblastí dotýkajících se zneuţívání anabolických steroidů a nedovoleného dopingu.

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Obsah diplomovej práce Problematika zneužívání anabolických steroidů:

Zneuzivanie anabolickych steroidov

Zneuzivanie anabolickych steroidov

Odporúčame