Doping

Bakalárska práca na tému doping, autor Marek Seifer, Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta, katedra chemie.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 211
Formát: PDF
Rok vydania: 2008
Počet strán: 43

Detail produktu

Sport se stal (a je tomu už dávno) sociální jevem, který nabyl celospolečenského významu. Zejména obrovská komercionalizace sportu má za následek enormní tlak na úspěch a jeho ekonomické zhodnocení, což s sebou přináší řadu negativních jevů. Doping se stal v současnosti, bohužel, již nedílnou součástí sportu a každou chvíli se o něm dozvídáme z médií něco nového – samozřejmě především (jak jinak) v negativní rovině. Zneužíváním nejrůznějších podpůrných prostředků se vytváří nestejné podmínky pro jednotlivé sportovce. Sport postupně ztrácí kredit činnosti tradičně spjaté s principy „Fair Play“.

Dopingem můžeme rozumět, jakékoliv požití zakázaných látek či metod zvyšující fyzickou či psychickou výkonnost sportovce. V případě užívání dopingových prostředků se jedná o jev překračující hranice sportu a má určitě i souvislost s problematikou užívání drog v naší společnosti. Netýká se totiž jen sportovních špiček, ale zasahuje i do nezávodních forem tělesné aktivity.

Doping již není čistě jen vyhraněným problémem sportu. Používání podpůrných prostředků pro zlepšení fyzické či psychické stránky člověka se stalo běžnou součástí každodenního života značné části populace. Faktem je, že doping představuje starou osvědčenou cestu, jak získat výhodu před ostatními, jak vyzrát nad soupeřem, paradoxně, ale i nad sebou samým, což je v konečném důsledku podvod a sebeklam. Hlavní krédo sportu je obecně přispívat k upevňování zdraví a rozhodně NE jej poškozovat užíváním podpůrných látek. 

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Obsah bakalárskej práce Doping:

Doping

Odporúčame