Eugen Sandow - Strength and How to Obtain It

Legendárna kniha od zakladateľa modernej kulturistiky Eugena Sandowa. Kniha obsahuje všetky základné pravidlá, ktoré Sandow používal pre rozvoj sily aj svalovej hmoty. Vďaka ich efektívnosti začala éra bodybuildingu aj v USA.

Autor: Eugen Sandow
Kód produktu: 207

Detail produktu

Pod pseudonyom Eugen Sandow je ukrytý rodák z pruského Königsbergu (v súčasnosti Kalingrad, časť Ruska) Friedrich Wilhelm Müller (2. apríl 1867 - 14. október 1925). V detstve a mladosti bol Eugen často chorľavý, čo prispelo k jeho slabej telesnej konštrukcie a nízkej fyzickej výkonnosti. V škole sa však zaujímal o anatómiu, začal s jednoduchým tréningom, ktorý mu pomohol nabrať na sile aj masívnosti svalovej hmoty, vďaka čomu začal zápasiť a pod pseudonymom Sandow predvádzať silové výkony v cirkuse.

Po absolvovaní vystúpení po veľkomestách Európy v roku 1894 odchádza do USA, kde využíva svoju reputáciu najsilnejšieho človeka na svete aj biznisovo - propaguje vlastnú tréningovú metodiku na rozvoj sily aj svalovej hmoty, odprúča použitie tréningové náčinia v tréningu, sústreďuje pozornosť na stravu.

V roku 1897 prichádza do Londýna, pokračuje vo svojich aktivitách (okrem iného vydáva časopsi Sandow´s Magazine of Physical Culture), píše aj knihy, kde po prvý krát používa slovo BODY-BUILDING na označenie tréningových aktivít, výsledkom ktorých je rozvoj objemu svalovej hmoty.
V roku 1901 je organizátorom prvej bodybuilding súťaže, na ktorej traja najlepší bodybuilderi získavjú bornzovú, striebornú a zlatú sochu Sandowa, autorom ktorej bol sochár Frederick William Pomeroy. Práve kópiu sochy Pomeroya od roku 1977 až do roku 2014 získaval víťaz prestížnej súťaže Mr. Olympia, v roku 2015 (aj vďaka aktivitám Igora Kopčeka z EastLabs Teamu), po prvý krát je víťaz Mr. Olympia ocenený výrazne modernizovanou sochou Sandowa, ktorú pre finálnu výrobu graficky spracoval Ivo Pavlisko.
Eugen Sandow je pochovaný v Londýne, na cintoríne Putney Vale Cemetery.

Publikačná činnosť Eugena Sandowa:

  • Sandow's System of Physical Training
  • Strength and How To Obtain It
  • Body-Building
  • Strength and Health
  • Life is Movement
  • The Construction and Reconstruction of the Human Body
  • Sandow's Magazine of Physical Culture

Odporúčame