Igor Kopček

Autor: Eugen Sandow


Je považovaný za zakladateľa moderného bodybuildingu a autora prvých tréningových postupov a systémov.

Pod pseudonyom Eugen Sandow je ukrytý rodák z pruského Königsbergu (v súčasnosti Kalingrad, časť Ruska) Friedrich Wilhelm Müller (2. apríl 1867 - 14. október 1925). V detstve a mladosti bol Eugen často chorľavý, čo prispelo k jeho slabej telesnej konštrukcie a nízkej fyzickej výkonnosti. V škole sa však zaujímal o anatómiu, začal s jednoduchým tréningom, ktorý mu pomohol nabrať na sile aj masívnosti svalovej hmoty, vďaka čomu začal zápasiť a pod pseudonymom Sandow predvádzať silové výkony v cirkuse.
Po absolvovaní vystúpení po veľkomestách Európy v roku 1894 odchádza do USA, kde využíva svoju reputáciu najsilnejšieho človeka na svete aj biznisovo - propaguje vlastnú tréningovú metodiku na rozvoj sily aj svalovej hmoty, odprúča použitie tréningové náčinia v tréningu, sústreďuje pozornosť na stravu.
V roku 1897 prichádza do Londýna, pokračuje vo svojich aktivitách (okrem iného vydáva časopsi Sandow´s Magazine of Physical Culture), píše aj knihy, kde po prvý krát používa slovo BODY-BUILDING na označenie tréningových aktivít, výsledkom ktorých je rozvoj objemu svalovej hmoty.
V roku 1901 je organizátorom prvej bodybuilding súťaže, na ktorej traja najlepší bodybuilderi získavjú bornzovú, striebornú a zlatú sochu Sandowa, autorom ktorej bol sochár Frederick William Pomeroy. Práve kópiu sochy Pomeroya od roku 1977 až do roku 2014 získaval víťaz prestížnej súťaže Mr. Olympia, v roku 2015 (aj vďaka aktivitám Igora Kopčeka z EastLabs Teamu), po prvý krát je víťaz Mr. Olympia ocenený výrazne modernizovanou sochou Sandowa, ktorú pre finálnu výrobu graficky spracoval Ivo Pavlisko.
Eugen Sandow je pochovaný v Londýne, na cintoríne Putney Vale Cemetery.


Publikačná činnosť Eugena Sandowa:


- Sandow's System of Physical Training
- Strength and How To Obtain It
- Body-Building
- Strength and Health
- Life is Movement
- The Construction and Reconstruction of the Human Body
- Sandow's Magazine of Physical Culture


Eugen Sandow


Zobrazujem 1 - 2 z 2 produktov