Igor Kopček

Autor: Redakčný kolektív


Za vydávaním periodických publikácií iba výnimočne je jedna, jediná osoba - spravidla je to skupina ľudí, redakčný kolektív.

Za vydávaním periodických publikácií iba výnimočne je jedna, jediná osoba - spravidla je to skupina ľudí, redakčný kolektív. Rovnaká prax bola (a stále je) bežná aj na Slovensku, pri vydávaní časopisov o kulturistike a fitness, ktoré sa obajvovali na trhu už od počiatku 90. rokov 20. storočia. Mnohé z týchto časopisov nájdete aj v našom archíve, zaujímavé sú nielen kvôli dobovým informáciám, ale pozornosť priaznivcov kulturistiky a fitness si určite získajú aj pre fotografie, na ktorých nájdete mnohé z hviezd sveta kulturistiky a fitness.


Redakcia časopisu Kulturistika a fitšport ... časopis o kulturistike vychádzal v prvej polovici 90. rokov, šéfredaktorom bol Jozef MAZÁG, ktorému pomáhali redaktorky Angela BARINEKOVÁ a PaedDr. Emília HLAVÁČKOVÁ; medzi členmi redakčnej rady resp, spolupracovníkmi sa objavovali mená ako Jaroslav ČAPLA, MUDr. Zdeněk ČERNÝ, Jiří HOFÍREK, PaedDr. Vladimír KOLOUCH, Zuzana KOŘÍNKOVÁ, Marta KOSTKOVÁ, Petr STACH, Ing. arch. Peter URÍČEK, Ing. Jaroslav VESELÝ


Redakcia časopisu Extens ... časopis o kulturistike vychádzal v prvej polovici 90. rokov, šéfredaktorom bol Ján MIZERÁK, ktorému pomáhala redaktorka PhDr. Marta MIZERÁKOVÁ


Redakcia časopisu Kulturistika s fitštúdio ... časopis o kulturistike a fitness vychádzal v druhej polovici 90. rokov, vedením redakcie bol poverený Jozef MAZÁG; medzi členmi redakčnej rady resp. spolupracovníkmi sa objavovali mená ako MVDr. Alexander BAČINSKÝ, Dr. Róbert BRIMICH, Michal ČAPLA, Doc. MUDr. Zdeněk ČERNÝ, MVDr. Milan ČÍŽEK, Pavel GRLOMUS, Mgr. Milan JABLONSKÝ, Zuzana KOŘÍNKOVÁ, Drahomír KRÁSNOHORSKÝ, Libor MINAŘÍK, Dr. Luděk NOSEK, Stanislav PEŠÁT, Zbyněk SLANAŘ, Petr STACH, Eva SUKUPOVÁ, Josef ŠVUB, Ing. arch. Peter URÍČEK, Dr. Peter VONS, Ing. Jaroslav VESELÝ, Ing. arch. Juraj VIŠNÝ


Redakcia časopisu Kulturistika a fitness ... časopis o kulturistike a fitness vychádzal v druhej polovici 90. rokov, vedením redakcie bol spočiatku poverený Jozef MAZÁG, neskôr Ing. Marian PLAVEC; medzi členmi redakčnej rady resp. spolupracovníkmi sa objavovali mená ako Michal ČAPLA, Jozef ADREJA, MVDr. Alexander BAČINSKÝ, Dr. Zuzana BEZÁKOVÁ, Dr. Róbert BRIMICH, Mgr. Zora CZOBOROVÁ, MVDr. Milan ČÍŽEK, Mgr. Jaroslav HORVÁTH, Dr. Katarína CHMELÁROVÁ, Mgr. Milan JABLONSKÝ, Zuzana KOŘÍNKOVÁ, Drahomír KRÁSNOHORSKÝ, Libor MINAŘÍK, Ing. Pavol MULLER, Dr. Luděk NOSEK, Jozef OVSIANKA, Svetozár PAVLÍK, Josef ŠVUB, Ing. arch. Peter URÍČEK, Dr. Peter VONS, Ing. arch. Juraj VIŠNÝ


Redakcia časopisu Body Sport ... časopis o kulturistike a fitness vychádzal v druhej polovici 90. rokov, redaktorkou  bola Renáta VAŠOVÁ; medzi dopisovateľmi sa objavovali mená ako Pavol ČABRUN, MVDr. Milan ČÍŽEK, Dušan ĎUBEK, Jaroslav HORVÁTH, Miloš KOTRBA, PhDr. Dušan MATUŠÍK, Ing. Libor MINAŘÍK, PhDr. Jozef MIZERÁK, Svetozár PAVLÍK, Miroslav ROŠKO, Petr STACH, Aleš VAVŘÍK


Zobrazujem 1 - 18 z 89 produktov
na stranu